Zarządzanie statusami klientów

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj

W systemie CRM Vision jedną z najistotniejszych funkcjonalności są Statusy kontaktów. Artykuł opisuje sposoby szybkiego zarządzania nimi.

Statusy mogą być dostosowane do Państwa działalności i potrzeb - można je edytować, dodać dowolną ilość, nadawać kolorystykę w module Admin → Słowniki danych.

 

Podgląd aktualnego statusu na liście klientów

Na liście klientów w kolumnie Status zawsze znajduje się aktualny status danego klienta.

Status1.png
↑ spis treści


Zmiana statusu

Zmiany statusu dokonujemy z ekranu kontrahenta, klikając przycisk Zmień status.

Status2.png
  • Dodatkowe pole "komentarz" pozwala na wpisanie przyczyny zmiany statusu.
Status3.png
  • Nowy status jest od razu widoczny w kartotece klienta.
  • Przycisk Historia zmian statusu pozwala przejrzeć dokonane zmiany.
Status4.png

 

  • W systemie CRM Vision istnieje oddzielne uprawnienie zezwalające na zmianę statusu, zatem tylko powołane osoby mają taką możliwość.
↑ spis treści


Jednoczesna zmiana statusów wielu kontaktów

Możliwe jest wykonanie zmiany statusów na bezpośrednio na Liście kontaktów.

zaznaczamy kontakty, dla których chcemy zmienić Status na Liście kontatków Dz status.png
z listy "Dla zaznaczonych" wybieramy pozycję Zmień status Dz status1.png
wybieramy odpowiedni status, np. aktywny Dz status2.png
wciskamy przycisk Wykonaj Dz status3.png
dokonana zmiana powinna być od razu widoczna, jeżeli wcześniej wyszukiwaliśmy kontakty według określonych kryteriów, np. status nieaktywny, powinniśmy anulować kryteria wyszukiwania Dz status4.png
↑ spis treści


Raport zmian statusów

Aby szybko wyświetlić wszystkie dokonane zmiany statusów (wg zadanych kryteriów) należy przejść do raportu zmian statusów. W tym celu przechodzimy do modułu Raporty → Zmiany statusów.

Kliknij obrazek aby powiększyć
↑ spis treści