Zlecanie działań

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj


W systemie CRM Vision istnieje możliwość zlecania zadań do wykonania innym użytkownikom, możliwość taką mają osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Artykuł opisuje proces delegowania zadania, wykonania przez wyznaczoną osobę oraz nadzoru.



Jak działa zlecanie zadań?

Przykład zlecenia wykonania zadania w systemie CRM Vision w dziewięciu krokach. Użytkownik Jan zleci do wykonania Piotrowi telefon do firmy NewArt Web Design...

KROK 1. Użytkownik Jan loguje się do systemu
Zlecanie1.png


KROK 2. Jan otwiera ekran planowania nowego zadania

Zaplanować zadanie można z różnych miejsc w systemie:

Zlecanie2.png


KROK 3. Jan definiuje nowe zadanie

Planując nowe zadanie uzupełnia pola:

  • kategoria: telefon
  • data wykonania
  • wykonawcy: Piotr
  • cele: oferta
Zlecanie3.png


KROK 4. Gdzie jest widoczne nowo utworzone zadanie?

Najłatwiej otworzyć zakładkę działań "zlecone":

Zlecanie4.png


KROK 5. Jak wykonawca jest informowany o nowym zadaniu?

W momencie zlecenia zadania lub aktualizacji jego treści, jeśli wykonawca ma włączone powiadomienie email, otrzyma wiadomość z systemu informującą o nowym lub zmienionym zadaniu.

Ponadto, tuż po zalogowaniu się do systemu jest informowany o wszystkich nowych i nieprzeczytanych zadaniach.

Do systemu loguje się wykonawca (Piotr Baranowski)...

Zlecanie5.png

...i jest powiadamiany o nowych zadaniach:

Zlecanie6.png

Po zapoznaniu się z zadaniem należy oznaczyć je jako "przeczytane" klikając gwiazdkę, lub wybrać "przypomnij później" aby ta informacja pojawiła się przy następnym zalogowaniu do systemu.


KROK 6. Gdzie w systemie jest widoczne otrzymane zadanie?

Wykonawca widzi wszystkie otrzymane zadania na odpowiedniej zakładce "otrzymane".

Zadanie jest również wyświetlane w kalendarzu oraz na planie dnia przy odpowiedniej dacie.

Zlecanie7.png


KROK 7. Piotr wykonuje zadanie

Po zakończeniu zadania Piotr oznacza jego status jako "zakończone".

Jeśli dla zadania były zdefiniowane cele, to obowiązkowo dla każdego z nich należy oznaczyć czy zakończył się sukcesem czy porażką.

Zlecanie8.png


KROK 8. Jak zlecający jest informowany o wykonaniu zadania?

Jan (zlecający) loguje się znów do systemu...

Zlecanie1.png

i na zakładce "zlecone" jest informowany o nieprzeczytanych zadaniach.

Zadanie zostało oznaczone jako nieprzeczytane dla Jana w momencie gdy Piotr (wykonawca) dokonał w nim zmian (w naszym przykładzie: oznaczył jako zakończone).

Zlecanie10.png

Gwiazdka oznacza że zadanie jest nieprzeczytane.

Zielony symbol "tick" po prawej stronie oznacza zadanie zakończone.


KROK 9. Gdzie w systemie jest widoczne to zadanie?

Omawiane przykładowe zadanie (telefon do firmy NewArt Web Design) jest widoczne w wielu miejscach:

  • na planie dnia (jeśli użytkownik jest wykonawcą)
  • w zadaniach otrzymanych/zleconych
  • w kartotece klienta:
Zlecanie11.png
  • w kalendarzu:
Zlecanie12.png
  • w raporcie działań:
Zlecanie13.png
↑ spis treści