Aktualizacje 2016-10 - 2016-12

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj


↑ spis treści


DZIAŁANIA

Wydruk działania w dwóch opcjach

[CRM-4143]

Dodano 2 szablony wydruku działania - generowany jest czytelny PDF.

Działanie - wydruk.png


↑ spis treści


PROJEKTY

Wyświetlanie kolumny "Kontakty"

[CRM-4420]

Możliwość włączenia kolumny "Kontakty" na liście projektów.

Jeśli projekt będzie posiadał wiele kontaktów, zostanie wyświetlonych pierwszych 10.

Projekty - kontakty.png


↑ spis treści


FINANSE

Możliwość pokazywania NIP kontrahenta zawsze, nawet na fakturach pro-forma, zamówieniach i ofertach

[CRM-3925]

Domyślnie NIP pokazywany jest jedynie na wydrukach faktur oraz dokumentów magazynowych.

Dodano opcję pokazywania NIP na wszystkich dokumentach - odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe → Pro-formy/Oferty/Zamówienia - pokaż numer NIP

Pro-formy, Oferty, Zamówienia - pokaż numer NIP.png


Wyświetlanie kolumny "Data wpłynięcia"

[CRM-4490]

Możliwość włączenia kolumny "Data wpłynięcia" na liście faktur kosztowych/zakupu.

Opcja dostępna w zakładce Finanse → Konfiguracja.

Data wpłynięcia.png


Eksport płatności do banku w formacie ELIXIR

[CRM-4496]

Płatności Elixir to wygodna metoda, aby szybko i automatycznie zlecać przelewy, bez konieczności wpisywania ręcznie danych kontrahenta, numeru konta i treści przelewu.

Dostosowano eksport do wymagań różnych banków - wymagane kodowanie pliku można ustawić w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe → Faktury kosztowe - kodowanie eksportu ELIXIR

Faktury kosztowe - kodowanie eksportu ELIXIR.png


Samo wykonanie eksportu faktur do banku w formacie ELIXIR jest możliwe jako akcja dla zaznaczonych dokumentów, z opcjami oznaczenia jako zapłacone w CRM lub nie:

Elixir.png


Ukrywanie widoczności rabatu na wydruku PDF

[CRM-4191]

Dodano opcję na ukrywanie rabatu na wydrukach wszystkich typów dokumentów: ofert, zamówień i faktur. Pojawią się wówczas tylko kwoty po rabacie.

Funkcję można uaktywnić w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe → Ukrywanie widoczności rabatu na wydruku PDF

Ukrywanie widoczności rabatu na wydruku PDF.png


Wówczas na dokumentach pojawi się możliwość ukrycia rabatu np.

Ukryj rabat na pdf.png↑ spis treści
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter