Aktualizacje 2018: Różnice pomiędzy wersjami

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
m (Admin przeniósł stronę Aktualizacje 2018-01 - 2018-06 do Aktualizacje 2018)
(Brak różnic)

Wersja z 16:37, 6 lut 2019

 

poprzedni: Aktualizacje 2017-07 - 2017-12 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2018-07 - 2018-12

 

Spis treści

↑ spis treści


 

 

FINANSE - wszystkie moduły (faktury, oferty, zamówienia...)

Ekran dokumentu - edycja pozycji w wielu liniach

[CRM-6496]

 • zmieniono edytor pozycji dokumentu tak, aby można było edytować długie teksty i wypunktowania, np.
Edytor pozycji - nowe pole na nazwę

 

Nowe uprawnienia do kosztów/przychodów

[CRM-3222]

 • wprowadzono niezależne uprawnienia, działające obok istniejących, na rozróżnienie dostępu do kosztów i przychodów
 • nowe uprawnienia działają na wszystkich modułach finansowych np.
  • dostęp do kosztów + dostęp do faktur = dostęp tylko do faktur kosztowych
  • dostęp do kosztów + dostęp do zamówień = dostęp tylko do zamówień do dostawców
  • dostęp do kosztów + dostęp do ofert = brak dostępu do ofert (nie ma w CRM Vision modułu ofert kosztowych)
 • UWAGA: należy pamiętać, że uprawnienia użytkownika sumują się ze wszystkich przydzielonych ról, tzn. jeśli użytkownik otrzyma:
  • w roli 1 uprawnienia: koszty + faktury
  • w roli 2 uprawnienia: przychody + zamówienia
  • wówczas automatycznie otrzyma dostęp do faktury kosztowych i przychodowych oraz zamówień kosztowych i przychodowych
Uprawnienie do kosztów / przychodów

Lista dokumentów - wyszukiwanie wg kryteriów z listy kontaktów

[CRM-5865]

 • jednym kliknięciem można zaaplikować filtry, które są aktywne na liście kontaktów - w rezultacie zobaczymy faktury (dokumenty) wszystkich kontaktów aktualnie tam wyszukanych
 • istniejąca opcja kryteriów zaawansowanych została przeniesiona do filtrów bocznych
uwzględnij kryteria z listy kontaktów

FAKTURY

Nowy moduł PŁATNOŚCI

[CRM-5501]

 

Precyzyjne rejestrowanie płatności do faktur

 • możliwość dokładnej ewidencji wpłat i zwrotów:
  • dowolna liczba wpłat do jednej faktury
  • wpłata dotycząca wielu faktur
  • wpłata bez przypisania do faktury
 • ekran faktury: nowa sekcja Wpłaty / rozliczenia zawierająca również podsumowanie salda kontrahenta:
ekran faktury - nowa sekcja historii wpłat

Salda kontrahentów

 • automatyczne obliczanie bieżącego salda kontrahenta
 • obsługa wielu walut (dla każdej waluty osobne saldo)
 • automatyczne opłacanie faktury z dodatniego salda kontrahenta (gdy klient ma nadpłatę lub niepowiązaną wpłatę)
 • możliwość włączenia kolumny "Saldo" na głównej liście kontaktów
  odpowiednie ustawienie dostępne w: Kontakty-> Konfiguracja -> Lista
lista kontaktów - opcjonalna kolumna Saldo
 • nowy ekran: lista wszystkich płatności i sald - szybkie wyszukiwanie i raportowanie:
nowa lista płatności

Znacznik salda w treści email

[CRM-5811]

 • dodano możliwość użycia nowego znacznika 
[kontakt-saldo]

w miejsce którego,  w momencie wysyłki wiadomości, zostanie wpisane bieżące saldo kontrahenta. Jeśli posiada salda w wielu walutach, zostaną wymienione wszystkie.

 

Faktura korygująca kurs waluty

[CRM-5060]

 • dodano nowy rodzaj dokumentu: korekta kursu waluty
ekran faktury walutowej - nowy przycisk: dodaj korektę kursu

 

 

Eksport JPK

[CRM-5827] [CRM-5989]

 • na ekranie faktury można wskazać inną datę VAT oraz wybrać dodatkową etykietę służącą do odpowiedniej klasyfikacji w JPK
faktura oznaczenie jpk
 • w menu dodano nową zakładkę Finanse -> Eksporty a w niej możliwość wygenerowania plików JPK
  • JPK_FA
  • JPK_MAG
  • JPK_VAT
 • UWAGA: przed generowaniem plików uzupełnij konfigurację w Finanse -> Konfiguracja -> Eksport JPK
eksport JPK

Możliwość integracji z programem KT Konwerter Księgowy

[CRM-6211]

 • dzięki stałemu formatowi danych eksportowanych faktur, możliwa jest integracja różnorodnych systemów w firmie - zapytaj nas o szczegóły!

 

 

 

Faktury zaliczkowe - możliwość dodania kolejnej zaliczki dla korekt zaliczek

[CRM-5954]

 • przed usprawnieniem: system blokował wystawienie dalszych zaliczek, gdy wystawiono już korektę zaliczki
 • obecnie: można wystawić następną zaliczkę, nawet po wystawieniu korekty

 

Faktury zaliczkowe - nowa opcja eksportu

[CRM-6423]

 • domyśle zachowanie systemu nie zmienia się: tylko końcowa zaliczka ma w eksporcie wypisane pozycje
  • zapobiega to dublowaniu zapisów o pozycjach przy eksporcie wszystkich zaliczek
 • aby w eksporcie do Excela pokazywać pełne informacje o pozycjach niezależnie od tego czy faktura jest zaliczkową końcową czy jedną z wcześniejszych zaliczek, należy:
  • opcję Finanse -> Konfiguracja -> Faktury -> "Faktury zaliczkowe - eksport z pozycjami tylko dla zaliczkowych końcowych" przełączyć na "NIE"

 

 

KONTAKTY

Wersja mobilna - możliwość edycji i wyszukiwania wg statusu

[CRM-5901] [CRM-5889]

 • na ekranie edycji dodano możliwość zmiany statusu
 • na liście, w polu "Szukaj" można wpisać nazwę statusu np. "aktywny", "szansa" itd aby wyświetlić kontakty o tym statusie
wersja mobilna

 

Import danych z Excela - możliwość importowania powiązanych kontaktów

[CRM-6023]

 • aby włączyć eksport oraz import powiązań między kontaktami, włącz odpowiednią opcję w: Kontakty -> Konfiguracja -> Eksportuj i importuj pole "Powiązane kontakty": TAK
  • uzupełnij też drugą opcję na nazwę relacji dla importowanych kontaktów (np. PARTNER lub po prostu POWIĄZANIE)
 • w programie Excel, w kolumnie "Powiązane kontakty", aby wprowadzić wiele kontaktów, rozdziel ich nazwy od nowej linii naciskając ALT+ENTER
import/eksport do Excela - kolumna

 

Eksport danych do Excela - możliwość ograniczenia do wybranych kolumn

[CRM-6024] [CRM-6192]

 • nowa opcja: "eksport wybranych danych" - przydatna np. do celów hurtowej aktualizacji wybranych pól
rozwiń: eksport wybranych danych
 • wybierz kolumny, które mają zostać wypełnione (pozostałe kolumny będą puste, tak jakby w CRM nie posiadały żadnych danych)
eksport wybranych danych
 • uprawnienia: dodano możliwość wskazania, które kolumny może eksportować użytkownik. Edycja uprawnień: Admin -> Role.
edycja roli uprawnień - wybór pól

Nowe uprawnienie: prawo modyfikacji nazwy skróconej

[CRM-6432]

 • Użytkownik bez tego uprawnienia, nie będzie mógł zmienić nazwy skróconej kontaktu (która jest jego identyfikatorem w CRM)
 • Edycja uprawnień: Admin -> Role.

 

Osoby kontaktowe: dodano możliwość grupowania

[CRM-6485]

 • Analogicznie jak kontakty, można teraz grupować osoby kontaktowe - struktura grup i podgrup dla osób jest niezależna od grup kontaktów
grupy osób kontaktowych

ZAMÓWIENIA

Automatyczny kolor w kolumnie termin realizacji

[CRM-6042]

 • dodano możliwość ustawienia 2 progów ostrzeżenia dla niezrealizowanych zamówień, dla których będą stosowane kolory odpowiednio pomarańczowy i czerwony
 • aby dostosować wpisz odpowiednie progi w: Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia

Przykład:

dla progów:

 • próg 1 = "3 dni przed terminem"
 • próg 2 = "1 dzień przed terminem"

kolor automatyczny:

 • Zamówienia niezrealizowane (bez faktury)
  • 4 i więcej dni do terminu realizacji -> brak kolorowania (czarny)
  • 3 dni do terminu realizacji -> pomarańczowy
  • 1 dzień do terminu realizacji (lub po terminie) -> czerwony
 • Zamówienia zrealizowane (powiązane z fakturą) -> zielony

Można również ustawić wartości "po terminie" dla obu progów - należy wówczas wpisać liczby ujemne.

Lista zamówień

Opcja na wymuszanie powiązania z towarem

[CRM-6492]

 • dodano możliwość wymuszenia, aby każda pozycja dokumentu (Zamówienia / Zamówienia do dostawców) była powiązana z towarem / usługą
 • aby włączyć wybierz: Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia -> Towary i usługi w zamówieniach -> "Wymuszaj powiązanie pozycji z towarem/usługą" -> TAK

 

 

Automatyczne tworzenie zamówienia różnicowego

[CRM-6238]

 • gdy zamówenie jest realizowane etapami, po utworzeniu faktury na zrealizowaną część zamówienia, można teraz łatwo utworzyć zamówienie różnicowe
 • przycisk znajduje się na zamówieniu oryginalnym - po jego kliknięciu, powstanie nowe zamówienie na pozostałe pozycje/sztuki, których jeszcze nie zafakturowano
Zamówienie różnicowe

 

MAGAZYN / ZAMÓWIENIA DO DOSTAWCÓW

Automatyczne obliczanie liczby zamówionych sztuk

[CRM-6036]

Włączenie modułu

Finanse -> Konfiguracja -> Zamówienia do dostawców :

 • Automatyczne sumowanie liczby zamówionych sztuk na podstawie Zamówień Do Dostawców: TAK
 • Sumowanie liczby zamówionych od dnia: wpisz datę startu obliczeń lub pozostaw puste (wyjaśnienie poniżej -> Działanie)
konfiguracja

Działanie

 • system oblicza różnicę ilości towaru między wszystkimi dokumentami Zamówień do Dostawców a wszystkimi dostawami PZ
  • jeśli różnica jest dodatnia, zostanie to zinterpretowane jako zamówienia oczekujące i zostanie wyświetlona przez system
 • jeśli włączamy funkcjonalność na istniejącym systemie, ważne aby ustawić datę startu obliczeń tak, aby system ignorował stare dokumenty np. PZ które nie mają pokrycia 1:1 w Zamówieniach do Dostawców.
 • system wyświetli listę towarów których spodziewamy się dostawy (zam. oczekujące):
  • na liście towarów: 
   lista towarów - nowa kolumna
  • na ekranie towarów:
   ekran towaru - podsumowanie
   ekran towaru - lista dostaw oczekujących
  • w wyszukiwarce towarów:
   ekran wyszukiwania towarów (np. do faktury)

 

 

Wydruk PW/RW - opcja ukrywania cen

[CRM-6674]

 • odpowiednia opcja jest dostępna w panelu konfiguracji

 

 

POZOSTAŁE ZMIANY

DZIAŁANIA: Możliwość hurtowej zmiany pola "publiczne"

[CRM-6156]

 • dodano odpowiednią akcję dla zaznaczonych działań na liście

 

KONTAKTY: Pobieranie danych z GUS: KRS

[CRM-5639]

 • zwiększono zakres o pobieranie numeru KRS

 

KONTAKTY: Wszukiwanie wg zgód przetwarzania danych (RODO)

[CRM-6486]

 • na liście kontaków, w rozwijanym panelu w lewej strony, dodano odpowiednie opcje wyszukiwania
wyszukiwanie wg zgód

 

KONTAKTY: Wyszukiwanie w dowolnym adresie (nie tylko tym wyświetlanym)

[CRM-6595]

 • na liście kontaktów, szukanie w polu adresowym domyślnie przeszuka wszystkie adresy (główny, dostawy, korespondencyjny) - opcję można wyłączyć jednym kliknięciem, aby wyszukiwać tylko w adresie wyświetlanym na liście
wyszukiwanie w dowolnym adresie

 

 

SMS: Wyświetlanie liczby wiadomości, które zostaną wysłane

[CRM-6129]

 • można łatwo zobaczyć, ile SMS'ów zajmie wpisana przez nas treść
Liczba wiadomości sms

FINANSE - Zamówienia i Oferty: Dodano hurtowe zatwierdzanie

[CRM-6498]

 • dla zaznaczonych ofert/zamówień można użyć hurtowej akcji "Zatwierdź"

   

poprzedni: Aktualizacje 2017-07 - 2017-12 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2018-07 - 2018-12