Import/Eksport listy osób kontaktowych

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj


Użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienia mogą dokonać eksportu listy osób kontaktowych z bazy danych lub importu listy osób kontaktowych do bazy danych systemu CRM Vision.

Import osób powiązanych z kontaktami (firmami) znajdującymi się w CRM Vision powinien odbywać się osobno, aby zachować odpowiednią strukturę danych, a także ich poprawność.Import listy osób kontaktowych

Import listy osób kontaktowych wykonujemy używając przycisku Import danych znajdującego się na liście kontaktów.

Osoby kont imp eks.png
Strzalka d.png
Osoby kont imp.png


Zasady importu listy osób kontaktowych

Listę osób kontaktowych można importować tylko z arkuszy Microsoft Excel. Format arkusza jest ściśle określony - ma strukturę analogiczną do pliku wyeksportowanego z systemu CRM. Jeśli chcieliby Państwo zaimportować plik w innym formacie lub o innej strukturze, prosimy o kontakt.

Osoby kontaktowe są identyfikowane na podstawie imienia, nazwiska oraz kontaktu, do którego są przypisane. Natomiast unikalnym identyfikatorem każdego kontaktu jest jego nazwa skrócona lub numer NIP (do ustawienia poniżej). Wszystkie pola arkusza występujące po kolumnie „Kontakt - NIP” nie są brane pod uwagę podczas wczytywania.

  • Jeżeli opcja nadpisywanie będzie zaznaczona, powtarzające się osoby kontaktowe zostaną całkowicie zastąpione danymi z wczytywanego arkusza.
  • Jeżeli zostanie zaznaczona opcja scalania, u powtarzających się osób kontaktowych nadpisane zostaną tylko wypełnione komórki z arkusza (puste komórki w arkuszu nie wpłyną na istniejące dane).
  • Jeżeli zaznaczona będzie opcja nie nadpisuj, powtarzające się osoby kontaktowe nie zostaną wczytane.
↑ spis treści

Eksport listy osób kontaktowych

Lista osób kontaktowych eksportowana jest do pliku w formacie Excel. Możliwy jest eksport całej listy osób kontaktowych lub tylko jej części, po przeszukaniu według pożądanych kryteriów, np. imię, nazwisko, stanowisko, nazwa przedsiębiorstwa, itp.

Eksport.png
Strzalka d.png
Eksport1.png
↑ spis treści