Aktualizacje 2017

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
poprzedni: Aktualizacje 2016-10 - 2016-12 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2018

 

↑ spis treści


DZIAŁANIA

Eksport do Excela - dodatkowa kolumna czasu realizacji, umożliwiająca sumowanie

[CRM-4467]

Dla firm używających pola "czas realizacji" w zadaniach, ulepszony został eksport do Excela.

Po aktualizacji, "czas realizacji" jest dostępny w dwóch kolumnach:

  • czytelnej np. "2d 10h" oznaczającej "2 dni i 10 godzin"
  • liczbowej (format czasu), umożliwiającej obliczenia (np. sumowanie) w Excelu np. "48:10:00"
Czas wartosc.png

Import emaili z programu pocztowego - automatyczne zadanie dla opiekuna

[CRM-5316]

Dodano możliwość automatycznego zlecenia zadania dla opiekuna kontaktu, po imporcie wiadomości email.

Odpowiednia opcja znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Import z programu pocztowego → Zadanie dla opiekuna kontaktu

Email zadanie dla opiekuna.png

UWAGA:

  • po włączeniu tej opcji, zadania będą tworzone dla każdego zaimportowanego emaila. Jest to ustawienie na cały system CRM.
  • zadania tworzą się tylko dla kontaktów które istnieją w bazie, dlatego przy korzystaniu z tej opcji praktyczne jest aby włączyć też automatyczne dodawanie nowych kontaktów podczas importu email
↑ spis treści


KONTAKTY

Eksport do Excela: powiązane kontakty

[CRM-5208]

dodano nową opcję:

KONTKATY → Konfiguracja → Pozostałe → Eksportuj pole "Powiązane kontakty"

po jej włączeniu, podczas eksportu do Excela, będzie uzupełniona dodatkowa kolumna na powiązane kontakty.

Powiazane kontakty.png
↑ spis treści


FINANSE

Możliwość wpisania innego płatnika lub odbiorcy na fakturze

[CRM-4812]

Wybierając kontrahenta na fakturze, można wskazać innego kontrahenta dla:

  • Nabywcy
  • Odbiorcy
  • Płatnika
Ekran faktury - platnik odbiorca.png

Wszukiwanie wg nazwy pozycji

[CRM-5198]

Dodano opcję wyszukiwania w nazwach pozycji. Filtr jest dostępny po rozwinięciu z lewej strony:

Szukaj w nazwie pozycji.png

Możliwość wysłania przypomnienia o fakturach do wszystkich faktur (nie tylko zaznaczonych)

[CRM-5251]

Opcja przydatna w sytuacji, gdy liczba faktur wymagających wysłania przypomnienia o płatności przekracza 1000.

Wówczas rozwiązaniem jest użycie opcji wysyłki do wszystkich znalezionych wg filtrów faktur, a nie tylko dla zaznaczonych:

Wyslij do wszystkich faktur.png

Powiadomienia email: dodano opcję na skróconą wersję tabelki z fakturami

[CRM-5350]

FINANSE → Konfiguracja → Faktury → Email przypominający o fakturach - szablony → Widok tabelki faktur (znacznik [tabela-faktur])

Pelny skrocony.png

Magazyn - możliwość rozłączenia faktury od dokumentu magazynowego (np. PZ/WZ)

[CRM-4885]

Opcja przydatna w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury i WZ, zmieniono WZ w taki sposób, że nie jest już zgodny z fakturą. Ze względu na niezgodność, system do tej pory blokował m.in. wystawienie korekty faktury.

Dodano możliwość odłączenia faktury i WZ, dzięki czemu np. korekty tych dokumentów można wykonać niezależnie:

Odłączenie dokumentu magazynowego jest możliwe z ekranu faktury:

Odlacz.png

Możliwość ustawienia interwału przy wysyłce masowej

[CRM-4918]

Zmiana dotyczy hurtowej akcji dla zaznaczonych dokumentów - np. comiesięcznej wysyłki wystawionych faktur do kontrahentów.

Domyślnie dokumenty wysyłane są co 1 sekundę. Dodano opcję zmiany tego interwału, odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Pozostałe

2017-04-11 16 38 29-Konfiguracja ustawień.png

Możliwość użycia nazwy kontrahenta w emailu z fakturą

[CRM-4930]

Definiując treść szablonu emaila, który jest używany przy wysyłce faktur, można użyć w treści znacznika

[dokument-kontakt]

np.

Witam serdecznie,
W załączniku przesyłam fakturę dla firmy [dokument-kontakt].

W momencie wysyłki w miejsce "[dokument-kontakt]" zostanie użyta nazwa kontrahenta z faktury.

Odpowiednie ustawienie znajduje się w zakładce Finanse → Konfiguracja → Faktury

Email fakturowy.png

Import danych z Excela - teraz możliwy również dla ofert i zamówień

[CRM-5421]

Dodano opcję importu pliku XLS dla ofert, zamówień oraz zamówień do dostawców.

Szablon pliku wymagany do importu można uzyskać wykonując eksport istniejących danych (należy pamiętać o formacie pełnym - z pozycjami dokumentów) lub bezpośrednio na ekranie importu.

 

↑ spis treści


PROJEKTY

Import planu budżetowego z Excela

[CRM-5323]

Została dodana możliwość utworzenia planu budżetowego, kosztowego i przychodowego, na podstawie arkusza kalkulacyjnego.

Import budzetu.png
↑ spis treści


WERSJA MOBILNA

Kontakty - dodano wyświetlanie pól dodatkowych

[CRM-5612]

2017-09-29 11 13 34-CRM Vision - Kontakt.png
↑ spis treści


TELEFONY VOIP

Przypisywanie nowych kontaktów do grupy

[CRM-5320]

Została dodana możliwość automatycznego przypisywania nowych kontaktów do wskazanej grupy.

Dzięki temu, po nadaniu uprawnień do tej grupy, pracownicy automatycznie będą mieli uprawnienia do pracy z nowymi kontaktami.

Odpowiednie ustawienie znajduje się w menu: Kontakty → Konfiuracja → Pozostałe → Połączenia telefoniczne - grupa, do której będą przypisywane wszystkie nowe kontakty

↑ spis treści


poprzedni: Aktualizacje 2016-10 - 2016-12 menu: Aktualizacje następny: Aktualizacje 2018
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter