Dodaj wykonane

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj


Dodaj wykonane działanie (zarejestruj zdarzenie)

Do CRM Vision można dodać informacje o działaniach zrealizowanych w przedsiębiorstwie, ale nie widniejących (nie zaplanowanych) wcześniej w systemie.Jak dodać działanie wykonane?

Funkcja Dodaj wykonane pozwala zapisać działania zakończone w rzeczywistości, ale wcześniej nie zaplanowane w systemie, takie jak telefon od klienta. Różnice podczas wypełniania karty Dodaj wykonane działanie, a Zaplanuj działanie to (dla Dodaj wykonane):

  • konieczność ustawienia Statusu zdarzenia,
  • konieczność ustawienia daty przeszłej.
Dodaj.png
Strzalka d.png
Dodaj wykonane.png

↑ Spis treści

Dodawanie działań wykonanych z różnych miejsc w systemie

System CRM Vision pozwala na szybkie wykonywanie wszelkich czynności na każdym ekranie. Dodanie wykonanego działania możliwe jest w kilku miejscach.


Działania → Plan dnia → Dodaj wykonane

Dodaj.png


Kontakty → karta kontaktu (otwórz dowolny kontakt) → Historia → Dodaj

Dodaj1.png


Kalendarz → Dodaj (plus w polu danego dnia - dotyczy poprzednich dni). Zadania przeszłe wymagają ustawienia statusu - zakończone lub anulowane.

Dodaj2.png


Projekty → karta projektu (otwórz dowolny projekt) → Historia → Dodaj

Dodaj3.png


↑ Spis treści