Dodawanie osoby kontaktowej

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj


Jako osoby kontaktowe rozumiemy zatrudnionych, właścicieli i przedstawicieli przedsiębiorstw znajdujących się na liście kontaktów. Każda osoba kontaktowa musi być powiązania z kontaktem.Zakładka "osoby kontaktowe"

Dodanie nowej osoby do kontaktu wymaga użycia przycisku Dodaj nową osobę znajdującego się w prawym górnym rogu karty Osoby kontaktowe.

KONTAKTY → osoby kontaktowe → Dodaj nową osobę
Lista osób kontaktowych w module Kontakty
↑ spis treści

Karta "Dodaj nowy kontakt"

Dodanie osób kontaktowych możliwe jest podczas tworzenia nowego kontaktu, przez zaznaczenie opcji Dodaj główną osobę kontaktową

Osoba kontaktowa.png
↑ spis treści

Karta Kontaktu

Można także użyć przycisku Dodaj nową osobę znajdującego się bezpośrednio w karcie kontaktu.

Kontakt osoba kontaktowa.png
↑ spis treści