Działania - Ustawienia

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj


W tym miejscu można zmienić ogólne (dotyczące wszystkich użytkowników) ustawienia dotyczące planowania oraz wykonywania działań, a także wysyłania dotyczących ich powiadomień.Dostęp do ustawień

Konfiguracja modułu Działania dostępna jest w:

ADMIN → Konfiguracja → Działania > Ustawienia
Konfiguracja.png
↑ spis treści


Możliwości dokonywania zmian

  • Zdarzenia - kontrola czasu realizacji - licznik czasu znajdujący się w kacie działania pozwalający na zliczanie czasu
  • Zdarzenia - kopiuj dyskusję dla Zapisz i zaplanuj podobne - podczas planowania podobnego zadnia wszystkie wpisy z dyskusji zostaną skopiowane
  • Zdarzenia - pozwalaj na zlecanie zadań ogólnych, bez wstępnego wyboru wykonawcy - umożliwia zlecanie zadań bez wykonawcy, które pojawią się w zakładce Działania → Bez wykonawcy
  • Zdarzenia - wyświetlaj ostatni wpis z dyskusji na liście - wpis z dyskusji w danym działaniu pojawi się na liście, w planie dnia, a kiedy zadanie zostanie zakończone - w historii
  • Plan dnia - godzina wysyłania - ustanowienie godziny wysyłania listy zaplanowanych działań na wskazane adresy e-mail
  • Powiadomienia - pozwól na wysyłkę powiadomień w godzinach 22-7 - uruchamia możliwość wysyłki powiadomień w godzinach nocnych
  • Powiadomienia - wysyłaj do wszystkich, jeśli zadanie jest publiczne - wysyłanie powiadomień o publicznych działaniach do wszystkich, niezależnie czy są wykonawcami czy obserwatorami
↑ spis treści