E-MAIL - Q&A

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jeśli Wystąpiły błędy przy instalacji pluginu

1) Spróbuj wyłączyć na czas instalacji zaporę internetową i program antywirusowy

2) W panelu sterowania systemu Windows, w Opcjach internetowych należy wybrać zakładkę zaawansowane i sprawdzić w sekcji Zabezpieczenia czy nie mamy włączonej opcji Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku. Opcja ta nie powinna być włączona w celu poprawnego działania pluginu

3) Dla Windows 10: W panelu sterowania systemu Windows na liście programów należy sprawdzić czy znajduje się pozycja Microsoft Visual Studio Tools For Office 2010. Jeśli jest ona obecna należy ją odinstalować i zainstalować ponownie ze strony https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=48217 . W przypadku braku na liście również należy zainstalować wspomnianych komponent.

4) Dla Windows 7: Należy upewnić się, że zainstalowana jest przeglądarka Internet Explorer 11 i że nie jest na niej włączona opcja pracy offline.

5) jeśli wystąpi komunikat o złej wersji .NET Framework (np. "brak wersji 4.0") należy:

- odinstalować .NET Framework 4.6 o ile jest zainstalowany

- zainstalować .NET Framework 4.5

Aby sprawdzić jakie wersje .NET są zainstalowane na komputerze, należy uruchomić w konsoli (menu Start → Wiersz polecenia → Uruchom jako administrator) polecenie:

wmic /namespace:\\root\cimv2 path win32_product where "name like '%%.NET%%'" get version

Uwaga - na wyniki tego polecenia trzeba poczekać dłużą chwilę.

Co zrobić jeśli po zainstalowaniu dodatku do MS Outlook nie są widoczne przyciski do importu wiadomości?

Plugin nie został automatycznie uruchomiony. Należy samodzielnie włączyć plugin w następujący sposób:

1) Przechodzimy na listę dodatków do Outlooka.

Dla Outlooka 2019/2016/2013: wybieramy Opcje → Dodatki
Dla Outlooka 2010: wybieramy Plik → Opcje → Dodatki Add-ins
Dla Outlooka 2007: wybieramy Narzędzia → Centrum zaufania → Dodatki

2) Znajdujemy dodatek do CRM w odpowiedniej grupie.

  • Wybieramy opcję Zarządzaj → Dodatki COM jeśli dodatek o nazwie CRMVisionPlugin jest na liście nieaktywnych dodatków,
  • lub opcję Zarządzaj → Elementy wyłączone jeśli jest na liście wyłączonych dodatków.
  • Po wybraniu opcji klikamy przycisk Przejdź.

3) Włączamy dodatek w oknie, które się pojawi zaznaczając dodatek CRMVisionPlugin i klikając przycisk OK lub Włącz.

4) Ponownie uruchamiamy Outlooka. Prosimy sprawdzić czy przyciski są już widoczne.

5) Jeśli przyciski nadal nie są widoczne prosimy wykonać ponownie kroki 1-4. Być może dodatek jest widoczny teraz np. na liście dodatków COM zamiast na liście elementów wyłączonych. Jeśli przyciski nadal nie są widoczne prosimy sprawdzić czy:

  • na liście programów(w panelu sterowania systemu Windows) znajduje się więcej niż jedna pozycja o nazwie:
    Visual Studio Tools For Office lub Rozszerzenie Visual Studio Tools For Office. Jeśli tak, prosimy o usunięcie starszej z pozycji (na podstawie wyświetlanej daty instalacji) i ponowne uruchomienie Outlooka.
  • zainstalowany jest komponent .NET Framework 3.5 i nowsze (na liście programów wybieramy przycisk "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows" i sprawdzamy czy boksy przy .NET Framework 3.5 są zaznaczone). Jeśli nie, to zaznaczamy wiersz .NET Framework 3.5 (zawiera wersje .NET 2.0 i 3.0) a zaznaczy się cała podgrupa.

RTENOTITLE

Jeśli opisane działania nie pomogą zapraszamy do kontaktu telefonicznego z nami (Infolinia CRM Vision: +48 58 690-41-50) lub poprzez stronę: https://crmvision.pl/kontakt

 

MS Outlook - przy próbie importu wiadomości otrzymuję komunikat "Błąd : Niepoprawny format danych".

Prosimy o sprawdzenie formatu daty krótkiej ustawionej w Windows. Poprawny format to: rrrr-MM-dd lub yyyy-MM-dd (jeśli w Windows używamy angielskiej wersji językowej)
Format daty krótkiej można zmienić w następujący sposób: Panel sterowania -> Region -> tutaj wybieramy powyższy format daty krótkiej z listy. Jeśli nie ma go na liście wyboru to dodajemy go poprzez ustawienia dodatkowe -> data.

Windows 7 + Outlook 2013

Jeśli dodatek nie działa, może pomóc zainstalowanie poprawki-aktualizacji do Office 2013: http://support.microsoft.com/kb/276061

Thunderbird

  • pojawia się błąd przy imporcie wiadomośći z załącznikami (objaw to brak info o rozmiarze załączników po kliknięciu w wiadomość). Rozwiązanie: Narzędzia -> Konfiguracja kont -> (na wybranym koncie) Synchronizacja -> powinna być zaznaczona opcja "Przechowuj wiadomości we wszystkich folderach dla tego konta lokalnie na komputerze " (można wybrać że np. tylko folder odebrane i wysłane się zapisują).

 

↑ spis treści