Finanse - Zamówienia do dostawców

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukajDostęp do ustawień

Ustawienia ogólne, numerowania, wysyłki emaili zamówień do dostawców znajdują się w zakładce:

ADMIN → Konfiguracja → Finanse > Zamówienia do dostawców
Konfiguracja10.png
↑ spis treści


Możliwości dokonywania zmian

Zamówienia do dostawców - ustawienia ogólne

 • Zamówienia do dostawców - uruchamianie modułu Zamówień do dostawców
 • Pokaż kolumny VAT i brutto na liście - włącza/wyłącza wyświetlanie kolumny z wartościami na liście zamówień do dostawców
 • Nazewnictwo dla daty - nazwa pola z datą
 • Pokaż bank i numer konta na dokumencie - włącza/wyłącza wyświetlanie informacji dot. konta bankowego
 • Kategorie - tworzenie nowych oraz edycja utworzonych kategorii zamówień do dostawców
 • Stopka - miejsce na wpisanie treści stopki pojawiającej się w zamówieniu tworzonym w systemie


Towary i usługi w zamówieniach do dostawców

 • Kod produktu na zamówieniu - pokazuje/ukrywa kod produktu na dokumencie
 • Uwzględnij w pozycji uwagi do produktu - pokazuje uwagi ot produktu


Numerowanie zamówień do dostawców

 • Szablon numeru zamówienia - miejsce na wpisanie używane w przedsiębiorstwie szablonu numerowania zamówień
W szablonie można używać następujących symboli
NR kolejny numer zamówienia wymagany
DD dwucyfrowy dzień miesiąca
MM dwucyfrowy symbol miesiąca
YYYY rok
pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'OF'

PRZYKŁAD Następny numer który zostanie wygenerowany to: ZAM/010/06/2013

 • Minimalna ilość cyfr pola "NR" - ustawienie ilości cyfr stanowiących numer zamówienia generowany automatycznie w systemie
Exclamation.png
Powyższe ustawienie ma wpływ na sortowanie po numerze
 • Zerowanie pola "NR" - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu), nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery
 • Następna wartość pola "NR" dla zamówienia - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów


Email zamówień do dostawców

 • Tytuł emaila zamówień - tytuł automatycznie wysyłanego emaila z zamówieniem
 • Tekst emaila zamówień - automatycznie wstawiany tekst w emailu z zamówieniem wysyłanym z systemu
↑ spis treści