Schemat działania Magazynu

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukajMagazyny towarów tworzymy i dodajemy w zakładce ADMIN → Konfiguracja → TOWARY → Magazyn → Zarządzaj → Dodaj magazyn


Schemat działania magazynu

Informacje ogólne

Aby towar brał udział w gospodarce magazynowej konieczne jest aby miał oznaczony rodzaj Towar

Towar rodzaj.png

Dodatkowo towar musi mieć przypisany Magazyn. Przypisania dokonujemy na karcie towaru w sekcji Przypisane magazyny.

Towar magazyn1.png Towar magazyn.png

Information.png
Towar może być przypisany tylko do jednego magazynu

Wydanie/Przyjęcie towaru na magazyn

Towar zwiększa lub zmniejsza swój stan na magazynie w momencie wystawienia dokumentów magazynowych:

  • WZ - wydanie zewnętrzne
  • PZ - przyjęcie zewnętrzne
  • RW - rozchód wewnętrzny
  • PW - przychód wewnętrzny

Dokumenty magazynowe WZ lub PZ mogą być niezależnymi dokumentami lub mogą wynikać z powiązanych faktur. Jeżeli WZ lub PZ są powiązane z fakturą

Operacje na magazynie.png

Poniżej przedstawiono schematycznie możliwe ścieżki przyjęcia oraz wydania towarów z magazynu wraz z sekwencją powstałych dokumentów.

Magazyn - wydanie towaru.png

Magazyn - przyjęcie towaru.png

↑ spis treści