Tworzenie oferty

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj


Ofertę na podstawie wcześniej opracowanego w systemie wzoru generuje się w FINANSE → Oferty → Dodaj ofertę
Numery dokumentów tworzonych w CRM Vision mogą być nadawane przez użytkowników lub generowane automatycznie (zapobiega to powstaniu błędów).Generowanie oferty

Of002.png
Strzalka d.png

Należy wypełnić sekcje Zamawiający oraz Pozycja. Aby powiązać ofertę z dokumentem, np. portfolio, należy wybrać opcję Zapisz i dodaj plik. Dla kompletnego dokumentu wybieramy Zapisz i zamknij.

Of003.png
Strzalka d.png

Jeśli z Oferty zostanie wygenerowane Zamówienie na liście, w kolumnie Powiązane dokumenty, pojawi się informacja o numerze zamówienia.

Of004.png
↑ spis treści

Oznaczenia ofert na liście

  • w edycji - Stan we.png - Wypełnienie odpowiednich sekcji oraz użycie przycisku Zapisz i zamknij spowoduje oznaczenie Oferty jako nie wystawionej, pojawi ikona "ołówka".
  • wystawiona - Stan wy.png - Uznanie Oferty za ostatecznie zaakceptowaną wymaga przed jej zapisaniem użycia przycisku Akceptuj ofertę. Zostanie oznaczona za pomocą znaku "tick".
  • anulowana - Stan a.png - Wystawiona Oferta po anulowaniu prezentowana jest na liście w kolorze szarym i oznaczona ikoną "x".
↑ spis treści