Zarządzanie grupami kontaktów

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj


W module Kontakty → grupy kontaktów możemy samodzielnie utworzyć drzewo grup kontaktów i wprowadzić własne nazwy grup. Następnie w oknie kontaktu możemy przypisać kontakt do wybranej grupy, jeden kontakt może być przypisany do wielu grup. Istnieje możliwość również hurtowego przypisania wielu kontaktów jednocześnie do danej grupy z poziomu listy kontaktów korzystając z opcji "Dla zaznaczonych" → przypisz do grupy.


Elementy panelu zarządzania grupami kontaktów

Zakładka Grupy kontaktów pozwala na zbudowanie hierarchicznej struktury (drzewa) kontaktów umieszczanych według z góry zaplanowanych kryteriów, np. branża, rejon, wielkość, forma prowadzonej działalności. Istnieje możliwość rozbudowy o kolejne elementy - tworzenie dowolnej ilości podgrup. Prosty sposób edycji nazewnictwa, nadawania uprawnień dostępu dla wszystkich lub części użytkowników. Tworzenie mailingu możliwe jest po wybraniu grupy kontaktów do której chcemy skierować wiadomości.

Kliknij na część rzutu ekranu, aby powiększyć

Drzewo grup kontaktów Grupa kontaktow edycja.png

Grupa kontakty.png
↑ spis treści


Tworzenie grup

Tworzenie grup kontaktów należy rozpocząć od stworzenia grupy głównej, wykonanie działania wymaga użycia przycisku Dodaj grupę główną.

KONTAKTY → grupy kontaktów → Dodaj grupę główną
Grupa glowna 1.png

Nazwy grup mogą być dowolne, jednak nie mogą się powtarzać.

Grupa glowna 2.png
↑ spis treści

Tworzenie podgrup

Stworzenie podgrupy wymaga otwarcia grupy głównej.

Podgrupy .png

Dodaj podgrupę   ⇒   Nadaj nazwę   ⇒   Dodaj

Podgrupy 1.png Strzalka p.png Podgrupy 2.png Strzalka p.png Podgrupy 3.png


Do grupy można dodać kilka podgrup. Podgrupa może mieć też podgrupy. W CRM Vision można stworzyć "drzewko" grup.

↑ spis treści


Możliwość edycji stworzonych grup

Zmiana nazewnictwa

Zmiany nazewnictwa dokonuje się wybierając odpowiednią grupę, wpisując nową nazwę w sekcji Edycja.

Grupa edycja nazwa.png
↑ spis treści


Ustanawianie praw dostępu dla użytkowników

Dostęp do grup kontaktów może być pełny oraz w części lub całości ograniczony. Służy to tego sekcja Uprawnienia.

Grupa upr.png

W karcie Uprawnienia użytkownika wybieramy osobę dla której będą dodane lub zmienione uprawnienia. Ustanawiamy zakres możliwych zmian jakie będą mogły być dokonywane przez daną osobę i zapisujemy.

Grupa upr1.png
  • Zarządzanie - pozwala na zmianę nazwy grupy oraz tworzenie i usuwanie podgrup, a także na zarządzanie uprawnieniami w tej grupie i jej podgrupach.
  • Edycja wszystkich kontaktów - pozwala na edycję każdego kontaktu przypisanego do tej grupy, niezależnie od tego kto jest opiekunem kontaktu.
  • Podgląd wszystkich kontaktów - pozwala na dostęp do odczytu danych każdego kontaktu przypisanego do tej grupy.
  • Przypisywanie kontaktów - pozwala przypisanie kontaktów do tej grupy oraz usuwanie tych powiązań. Użytkownik może edytować tylko powiązania tych kontaktów, do których posiada prawa edycji.
Grupa upr2.png


Zobacz też: AdministracjaUprawnienia do kontaktów
oraz AdministracjaUprawnieniaNadawanieGrupy kontaktów

↑ spis treści


Przenoszenie grup

Jeśli utworzona została rozległa grupa z dużą ilością podgrup, może wystąpić potrzeba przeniesienia jej do innej części drzewa. Służy do tego przycisk Przenieś do znajdujący się w zakładce grupy kontaktów.

Grupa prze.png
Strzalka d.png
Grupa prze1.png
Strzalka d.png
Grupa prze2.png
Budownictwo stanowiące podgrupę BRANŻA stało się odrębną grupą główną.
↑ spis treści


Przypisywanie kontaktów do grupy

  • Przypisanie kontaktu do grupy możliwe jest podczas dodawania nowego kontaktu lub w sekcji GrupyDodaj do grupy Karty kontaktu
  • Czynność można wykonać także w KONTAKTYgrupy kontaktów
Dodawanie kontaktów do edytowanej grupy
↑ spis treści