Dodawanie nowego kontaktu

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukajTworzenie nowego kontaktu

Dodanie nowego kontaktu możliwe jest z kilku różnych ekranów. Niezależnie czy aktualnie praca wykonywana jest w module Działania, Kontakty, Kalendarz, Projekty czy też Finanse możemy bez problemu umieścić w bazie nowe przedsiębiorstwo lub osobę.

Podstawowy sposób z poziomu KONTAKTÓW

Podstawowym sposobem na utworzenie kontaktu jest skorzystanie z przycisku Dodaj nowy kontakt w module KONTAKTY.

Przykładowa tabela kontaktów z zaznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem "Dodaj nowy kontakt"


Po wykonaniu powyższej czynności zostanie otwarta karta Dodaj nowy kontakt, w której należy wypełnić co najmniej dane podstawowe, tzn. Nazwa(skrót) oraz Status. Im więcej pól zostanie uzupełnionych tym łatwiej będzie odszukiwać kontakty w przyszłości.

Karta widoczna po wybraniu opcji - "Dodaj nowy kontakt"


Tworząc Kontakt można dodać nową osobę kontaktową opisując ją za pomocą stanowiska jakie piastuje oraz funkcji pełnionych w przedsiębiorstwie, danych kontaktowych i informacji dodatkowych.


Po zapisaniu otwarta zostanie właściwa karta kontaktu w której możemy powiązać faktury, pliki czy projekty.

↑ spis treści

Inne sposoby dodawania

Tworzenie kontaktu z poziomu DZIAŁAŃ

Planowanie nowego Działania może wymagać przypisania do niego Kontaktu, który jeszcze nie istnieje. Czynność tę można wykonać podczas Planowania nowego lub Dodawania wykonanego Działania.

w karcie Zaplanuj nowe (opcjonalnie: Dodaj wykonane):
  1. wybieramy kategoria: należy wybrać z listy odpowiadający nam wariant
  2. oznaczamy Przypisanie: Kontakt
Nowe dzialanie.png
w automatycznie otwartym oknie Znajdź kontakt wybieramy opcję w lewym górnym rogu Dodaj nowy kontakt Znajdz kontakt.png
pojawi się karta Dodaj nowy kontakt opisana powyżej, po jej wypełnieniu i zapisaniu system powróci do karty Znajdź kontakt, na której wybieramy kursorem nowo utworzony wpis. Znajdz kontakt 2.png
↑ spis treści


Tworzenie kontaktu z poziomu KALENDARZA

W Kalendarzu dodanie nowego kontaktu wykonujemy podczas Planowania/Dodawania wykonanego Działania analogicznie jak w opisie powyżej.

↑ spis treści


Tworzenie kontaktu z poziomu PROJEKTÓW

W przypadku pojawienia się potrzeby dodania nowego kontaktu podczas planowania lub realizowania projektu, czynność taką wykonujemy w karcie Szczegóły projektu. W sekcji Kontakty wybierając opcję Dodaj kontakt do projektu.

Karta szczegółów projektu
↑ spis treści


Tworzenie kontaktu z poziomu FINANSE

W module FINANSE dodanie nowego kontaktu możliwe jest podczas tworzenia dowolnego rodzaju faktury. W części nabywca wystarczy wybrać opcję Dodaj nowy kontakt.

Dodanie faktury.png
↑ spis treści